Leto velikih sprememb na področju energije

16/02/2021

Leto velikih sprememb na področju energije, obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti so prednostne naloge Letos se pripravljajo štirje novi zakoni, kot podlaga za velike naložbe in proizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov, hidroelektrarn, plinskih in sončnih elektrarn ter vetrnih naprav in naprav na biomaso. Cilj je postopna zaustavitev termoelektrarn. Srbija je prvič … Continued

Leto velikih sprememb na področju energije, obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti so prednostne naloge

Letos se pripravljajo štirje novi zakoni, kot podlaga za velike naložbe in proizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov, hidroelektrarn, plinskih in sončnih elektrarn ter vetrnih naprav in naprav na biomaso. Cilj je postopna zaustavitev termoelektrarn.

Srbija je prvič prejela zakon o obnovljivih virih energije, ki ne pomeni le prepovedi gradnje hidroelektrarn na zavarovanih območjih.

Pomembno je, da več pozornosti namenimo proizvodnji energije iz obnovljivih virov.

Zakon o energetski učinkovitosti predvideva sklad za dodelitev nepovratnih sredstev za obnovo dotrajanih fasad, oken in vrat, kar bo izvedeno z javnim povabilom

Sredstva v skladu bodo zagotovljena tako iz proračuna kot prek mednarodnih finančnih institucij, s katerimi država sodeluje.