O nas

Izoterm-Plama d.o.o. se uvršča med tehnološko najbolje opremljena podjetja na področju PE pene v tem delu Evrope, kar zagotavlja visoko kakovost izdelkov, optimalno fleksibilnost proizvodnje in zadovoljstvo kupcev.

Read more >>

Poslanstvo

Smo inovativno, fleksibilno, tržno usmerjeno podjetje, ki z učinkovitimi rešitvami proizvodnje penjenega polietilena, ekološko nespornega izolacijskega materiala, oskrbuje trg Evrope z izdelki, ki poskrbijo za zaščito in občutek ugodja. S tem zadostujemo pričakovanjem kupcev, lastnikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih in prispevamo k čistejšemu okolju.

Vizija, strategija, cilji

Naša ključna vodila so profesionalnost, zanesljivost in kakovost ter profitabilnost. Zagotovili bomo dolgoročni razvoj in uspešnost podjetja ter vzpodbudno delovno okolje za zaposlene. Tehnološki razvoj in rešitve bodo sledile najsodobnejšim primerljivim tehnologijam v svetu, naši izdelki pa bodo s svojo kakovostjo ohranjali zaupanje in prepoznavnost na trgih po vsej Evropi:

 

-S pristopom nenehnega izboljševanja na vseh področjih

-Z upoštevanjem potreb in želja kupcev, hitro odzivnostjo, ažurnostjo in zanesljivostjo

-Z izobraževanjem, usposabljanem in informiranjem zaposlenih

-S postavitvijo in spremljanjem ciljev na vseh področjih poslovanja, kot so podvojiti prodajo v naslednjih štiril letih, povišati čisti dobiček za najmanj 10%, zadovoljstvo kupcev vzdrževati na najmanj 95%, zanesljivost dobave ohraniti 100%, in zniževati stroške v primerjavi z doseženo prodajo

Vrednote

S svojimi vrednotami želimo ustvariti kompetentne zaposlene, ki so se sposobni profesionalno uveljaviti v globalnem poslovnem okolju.

 

– Odgovornost in proaktivnost – delovanje zaposlenih je odgovorno in proaktivno. S tem prispevamo k uspehu podjetja, osebnem uspehu, odnosu do sodelavcev, lastnikov in okolja

– Vztrajnost in dovzetnost za spremembe – odprti in dovzetni smo za spremembe in hkrati vztrajni pri doseganju postavljenih ciljev

– Inovativnost, fleksibilnost in usmerjenost h kupcu – Vsi prispevamo k razvoju z novimi idejami in realizacijami, s katerimi ustvarjamo zadovoljne kupce

– Sodelovanje in timski duh – ustvarjamo vzdušje sodelovanja in ravnovesje interesov, ker smo skupaj uspešnejši.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti temelji na:

– Kakovosti naših izdelkov in storitev od procesa razvoja, proizvodnje ter prodaje, ki zadovoljujejo zahteve in potrebe kupcev

– Spremljanju potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti

– Ustreznem komuniciranju in delitvi informacij znotraj in izven podjetja

– Odgovornosti za doseganje ciljev kakovosti je sestavni del osnovnih zahtev za realizacijo posameznih nalog

– Vzpodbudi in motivaciji sodelavcev za samostojno in odgovorno vodenje aktivnosti ter usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu

– Zagotavljanju spremljanja uspešnosti sistema vodenja kakovosti z izvajanjem notranjih presoj, prepoznavanjem tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja,

– Načrtovanju, izvajanju, preverjanju kakovosti, kar zagotavljamo na vseh področjih poslovanja, z usmerjenostjo k preprečevanju napak.

 

Politika ravnanja z okoljem temelji na

– Ekološkem ravnanju vseh zaposlenih z realizacijo zastavljenih ciljev v okoljskih programih,

– Spremljanju vplivov varnosti in zdravja pri delu ter okoljskih vplivov,

– Spremljanju in izpolnjevanju zakonodaje in drugih okoljskih zahtev ter nenehnem, izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja,

– Vsej zainteresirani javnosti omogočiti vpogled v politiko ravnanja z okoljem,

– Nenehno ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter tistih, ki izvajajo storitve na lokaciji podjetja ali drugače delajo za podjetje.

Smo inovativno, fleksibilno, tržno usmerjeno podjetje, ki z učinkovitimi rešitvami proizvodnje penjenega polietilena, ekološko nespornega izolacijskega materiala, oskrbuje trg Evrope z izdelki, ki poskrbijo za zaščito in občutek ugodja. S tem zadostujemo pričakovanjem kupcev, lastnikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih in prispevamo k čistejšemu okolju.

Naša ključna vodila so profesionalnost, zanesljivost in kakovost ter profitabilnost. Zagotovili bomo dolgoročni razvoj in uspešnost podjetja ter vzpodbudno delovno okolje za zaposlene. Tehnološki razvoj in rešitve bodo sledile najsodobnejšim primerljivim tehnologijam v svetu, naši izdelki pa bodo s svojo kakovostjo ohranjali zaupanje in prepoznavnost na trgih po vsej Evropi:

 

-S pristopom nenehnega izboljševanja na vseh področjih

-Z upoštevanjem potreb in želja kupcev, hitro odzivnostjo, ažurnostjo in zanesljivostjo

-Z izobraževanjem, usposabljanem in informiranjem zaposlenih

-S postavitvijo in spremljanjem ciljev na vseh področjih poslovanja, kot so podvojiti prodajo v naslednjih štiril letih, povišati čisti dobiček za najmanj 10%, zadovoljstvo kupcev vzdrževati na najmanj 95%, zanesljivost dobave ohraniti 100%, in zniževati stroške v primerjavi z doseženo prodajo

S svojimi vrednotami želimo ustvariti kompetentne zaposlene, ki so se sposobni profesionalno uveljaviti v globalnem poslovnem okolju.

 

– Odgovornost in proaktivnost – delovanje zaposlenih je odgovorno in proaktivno. S tem prispevamo k uspehu podjetja, osebnem uspehu, odnosu do sodelavcev, lastnikov in okolja

– Vztrajnost in dovzetnost za spremembe – odprti in dovzetni smo za spremembe in hkrati vztrajni pri doseganju postavljenih ciljev

– Inovativnost, fleksibilnost in usmerjenost h kupcu – Vsi prispevamo k razvoju z novimi idejami in realizacijami, s katerimi ustvarjamo zadovoljne kupce

– Sodelovanje in timski duh – ustvarjamo vzdušje sodelovanja in ravnovesje interesov, ker smo skupaj uspešnejši.

Politika kakovosti temelji na:

– Kakovosti naših izdelkov in storitev od procesa razvoja, proizvodnje ter prodaje, ki zadovoljujejo zahteve in potrebe kupcev

– Spremljanju potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti

– Ustreznem komuniciranju in delitvi informacij znotraj in izven podjetja

– Odgovornosti za doseganje ciljev kakovosti je sestavni del osnovnih zahtev za realizacijo posameznih nalog

– Vzpodbudi in motivaciji sodelavcev za samostojno in odgovorno vodenje aktivnosti ter usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu

– Zagotavljanju spremljanja uspešnosti sistema vodenja kakovosti z izvajanjem notranjih presoj, prepoznavanjem tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja,

– Načrtovanju, izvajanju, preverjanju kakovosti, kar zagotavljamo na vseh področjih poslovanja, z usmerjenostjo k preprečevanju napak.

 

Politika ravnanja z okoljem temelji na

– Ekološkem ravnanju vseh zaposlenih z realizacijo zastavljenih ciljev v okoljskih programih,

– Spremljanju vplivov varnosti in zdravja pri delu ter okoljskih vplivov,

– Spremljanju in izpolnjevanju zakonodaje in drugih okoljskih zahtev ter nenehnem, izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja,

– Vsej zainteresirani javnosti omogočiti vpogled v politiko ravnanja z okoljem,

– Nenehno ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter tistih, ki izvajajo storitve na lokaciji podjetja ali drugače delajo za podjetje.

Vrhunska kakovost

Dolgoletna tradicija proizvodnje po zahtevnih standardih ISO 9001 in ISO 14001 dokazuje vrhunsko kakovost.

Iskanje rešitev

Široki proizvodni portfelj in močna razvojna skupina omogočajo neprestano iskanje novih rešitev za zahtevne aplikacije.

Tehnološko napredni

Tehnološka naprednost omogoča proizvodnjo izdelkov najvišje kakovosti po najzahtevnejših tržnih standardih.

Everywhere in Europe

Poiščite najbližjega zastopnika

Enostavno in hitro poiščite najbližjega prodajnega zastopnika in stopite v stik z njim.