Godina velikih promena u energetici

16/02/2021

Godina velikih promena u energetici- obnovljivi izvori i energetska efikasnost prioriteti Ove godine su u pripremi četiri nova zakona kao osnova za velike investicije i proizvodnju toplotne i električne energije iz obnovljivih izvora, hidroelektrana, gasnih i solarnih elektrana, kao i postrojenja na vetar i biomasu. Cilj je postepeno gašenje termoelektrana. Srbija po prvi put dobija … Continued

Godina velikih promena u energetici- obnovljivi izvori i energetska efikasnost prioriteti

Ove godine su u pripremi četiri nova zakona kao osnova za velike investicije i proizvodnju toplotne i električne energije iz obnovljivih izvora, hidroelektrana, gasnih i solarnih elektrana, kao i postrojenja na vetar i biomasu. Cilj je postepeno gašenje termoelektrana.

Srbija po prvi put dobija i zakon o obnovljivim izvorima energije, koji ne znači samo zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Važno je da se više posvetimo proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Zakon o energetskoj efikasnosti predviđa fond za dodelu bespovratnih sredstava za obnovu dotrajalih fasada prozora I vrata koje će se vršiće se putem javnog poziva

Novac u fondu biće obezbeđen kako iz budžetskih sredstava, tako i kroz međunarodne finansijske institucije sa kojima država sarađuje.