Tranzicija standardov ISO

05/09/2018

V skladu z zahtevami novih izdaj standardov iz oktobra leta 2015 je bil letos opravljen prehod iz prej uvedenih in uporabljanih sistemov upravljanja s kakovostjo in sistemov zaščite življenjskega okolja na nove izdaje, s čimer še enkrat potrjujemo, da sta za nas kakovost celotnega poslovanja in zaščita življenjskega okolja na prvem mestu.

V skladu z zahtevami novih izdaj standardov iz oktobra leta 2015 je bil letos opravljen prehod iz prej uvedenih in uporabljanih sistemov upravljanja s kakovostjo in sistemov zaščite življenjskega okolja na nove izdaje, s čimer še enkrat potrjujemo, da sta za nas kakovost celotnega poslovanja in zaščita življenjskega okolja na prvem mestu.