Tranzicija ISO standarda

05/02/2018

U skladu sa zahtevima novih izdanja standarda iz oktobra 2015. godine, ove godine je izvršena tranzicija sa ranije uvedenih i primenjivanih sistema menadžmenta kvalitetom i sistema zaštite životne sredine na nova izdanja čime još jednom potvrđujemo da nam je kvalitet celokupnog poslovanja i zaštita životne sredine na prvom mestu.

U skladu sa zahtevima novih izdanja standarda iz oktobra 2015. godine, ove godine je izvršena tranzicija sa ranije uvedenih i primenjivanih sistema menadžmenta kvalitetom i sistema zaštite životne sredine na nova izdanja čime još jednom potvrđujemo da nam je kvalitet celokupnog poslovanja i zaštita životne sredine na prvom mestu.