Energetska efikasnost

smanjuje provođenje toplote kroz prozorske okvire (Uf) do 30%.

Otporni na vlagu i građevinske materijale

Otporni na silikone, vlagu, hemikalije, soli, alkohol, benzin i organske restvarače

Jednostavna upotreba

Prilikom korišćenja PlamaFRAME profila ne nastaje tehnološki otpad, kao u slučaju korišćenja alternativnih materijala poput: EPS, XPS, PUR..

Opis

Pooštravanje kriterijuma energetske efikasnosti jedan je od najvećih izazova za razvojni tim Izoterm Plame d.o.o. Nedavno smo razvili novu familiju profila napravljenih da bi se unapredili termo-izolacioni sistemi prozorskih okvira, vrata i fasada- PlamaFRAME- koji smanjuje provođenje toplote kroz prozorske okvire (Uf) čak i do 30%.

Prednosti

Višestruko reciklažan materijal
Elastičnost i žilavost u širokom temperaturnom opsegu
Odlične mehaničke osobine
Otporno na silikone, vlagu, hemikalije, soli, alkohol, benzin i organske rastvarače

Primena

Profili Plama FRAME se lako postavljaju. Ne proizvodi se tehnološka prašina, otpadi i ostaci kao kod drugih materijala. Efektivna zamena za glomazne, teške i materijale štetne za okolinu.
Niskoenergetska gradnja
Pasivna gradnja
obnova
Višestruko reciklažan materijal
Elastičnost i žilavost u širokom temperaturnom opsegu
Odlične mehaničke osobine
Otporno na silikone, vlagu, hemikalije, soli, alkohol, benzin i organske rastvarače
Profili Plama FRAME se lako postavljaju. Ne proizvodi se tehnološka prašina, otpadi i ostaci kao kod drugih materijala. Efektivna zamena za glomazne, teške i materijale štetne za okolinu.
Niskoenergetska gradnja
Pasivna gradnja
obnova

Da li ste zainteresovani za našu toplotnu i zvučnu izolaciju?

Kontaktirajte našeg lokalnog predstavnika prodaje

Pošaljite upit